Visjon og verdier

Vår visjon er: Sammen får vi folk i jobb

Dette er vårt hovedoppdrag. Vi opplever også at det gir oss noe å strekke oss etter derfor har vi valgt dette som vår visjon.

«Sammen» betyr for oss at dette er noe vi skal få til i fellesskap med våre eiere, oppdragsgivere, kommunene, næringslivet, innbyggere i Lillesand, Grimstad og Birkeland og ikke minst menneskene det gjelder. Vi har ulik arbeidsevne, men vår innstilling er at alle kan gjøre noe – men enkelte trenger litt tilpassing.

Arbeid gir mestring og livskvalitet, derfor gir vårt oppdrag og vår visjon kraft til at vi ønsker å yte vårt beste for å få folk i jobb.

 

 

 

For å nå vår visjon trenger vi en kultur som hjelper oss til å nå målet. Vi har valgt oss tre verdier som er viktige for oss i vårt daglige arbeid:

TRYGGHET – som betyr at vi legger til rette for utfoldelse og utvikling gjennom trygge rammer og relasjoner

ARBEIDSGLEDE – som betyr at vi finner glede og entusiasme gjennom vårt meningsfulle oppdrag. Det skal smitte over på våre omgivelser

HANDLEKRAFT – som betyr at vi evner å tenke nytt, er handlekraftige og beslutningsdyktige

LEDERKRAV I AVIGO

En leder i Avigo skal være:

MOTIVERENDE

  • Inspirere og utfordre (identifisere hva som motiverer den enkelte)
  • Anerkjenne og SE din medarbeider gjennom faste oppfølgingsmøter (ROS)

ENDRINGSKOMPETENT

  • Involvere medarbeider på beslutninger som berører den enkelte
  • Være nysgjerrig på faglig utvikling og ny teknologi/trender

TYDELIG

  • På forventninger (mål, resultat, tidsfrister, adferd osv)
  • På roller og ansvar (stillingsbeskrivelser, arbeidsoppgaver, hvem har ansvar for hva)

TILGJENGELIG

  • Åpen dørs politikk
  • Svar ALLTID på henvendelser fra medarbeidere