Om Avigo

Avigo AS og BIVA AS fusjonerte 1. januar 2016. Les mer om fusjonen her.

Avigo har ambisjon om å være en ledende arbeids- og inkluderingsbedrift i vår region. Vi skal være en attraktiv samarbeidspartner for jobbsøker, NAV og næringslivet. Vårt viktigste fortrinn er mulighetene vi har for å kvalifisere, skreddersy arbeidspraksis internt eller eksternt og hjelpe folk til å komme i jobb. Hovedkontoret vårt ligger i Lillesand, men har etter fusjonen også avdelinger i Grimstad og på Birkeland. Avigo eier og driver Avigo Tingsaker Barnehage og interiør- og klesbutikken Allehaande. Vi har i tillegg veiledervirksomhet for studenter ved UiA (Grimstad).

I våre praktiske avdelinger tilbyr vi en rekke produkter og tjenester. Ta gjerne en titt på vårt utvalg her.

Sammen får vi folk i jobb

Det finnes ulike årsaker til at folk havner utenfor arbeidslivet. Hver enkelt person har sin egen historie. I over 30 år har vi i Avigo jobbet med å få mennesker tilbake i arbeid. Det er vi stolte av! Den beste tilbakeføringen til arbeidslivet skjer nettopp ute i en ekte jobb. Derfor har vi et stort antall mennesker utplassert i næringslivet. Avigo har en helhetlig tilnærming – det er ikke alltid nok med arbeidspraksis hvis man også har andre utfordringer, som f.eks. lese- og skrivevansker, rusproblem eller å få orden på personlig økonomi.

Empowerment

Ut fra empowerment-tankegangen har alle mennesker ressurser og muligheter til å finne egne handlingsstrategier og få innflytelse og medbestemmelse. Empowerment er en nødvendig prosess for å styrke og aktivere menneskets egenkraft til å bli kjent med egne problemer, og erverve seg nødvendige ressurser for å kunne håndtere hverdagen. Vi på Avigo jobber for å skape et grunnlag og miljø som kan styrke individet og aktivere den enkeltes egenkraft.

Non-profit selskap

Avigo er et non-profitt selskap, og eies i hovedsak av det offentlige. Våre største aksjonærer er Lillesand, Grimstad og Birkenes kommuner, Aust-Agder Næringsselskap og Aust-Agder fylkeskommune. For en fullstendig oversikt over våre eiere, klikk her. Vårt overskudd reinvesteres i utvikling av selskapet. Vårt kundeperspektiv er todelt. På den ene siden skal vi tilby mennesker det de trenger for å få en ny start i arbeidslivet. På den andre siden er vi et ressurssenter for bedrifter, offentlige og det private som vil ha utført et spekter av tjenester/produkter, eller ønsker arbeidskraft til sine oppgaver.